RSS

cechy krajobrazy stepow

Will you... still love me tomorrow ?


Temat:
Nadwarciański Park Krajobrazowy powstał w 1995 roku. Utworzony został w celu ochrony środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu dolinnego, zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc lęgowych ptaków, a także zabezpieczenia wartości ... lokalne wyniesienia terenu oraz wydmy. One także są miejscem występowania wielu rzadkich zbiorowisk roślinnych (m.in. murawy stepowe) oraz ptaków, np. świergotek polny. Dominującym drzewem jest jesion wyniosły. W obrębie Nadwarciańskiego Parku...
Źródło: turystyka.fora.pl/a/a,21.htmlTemat: Owczarek Środkowoazjatycki-czy to jedna rasa, czy grupa ras?
... ...... Przypominamy czytelnikom że pochodzenie CAO jest ściśle związane z historią koczowników pasterzy a nie z geografią i krajobrazem . Wielu z nas znana jest nazwa " ALABAJ" , która w...
Źródło: ysolom.fora.pl/a/a,222.html


Temat: Republika Ukrainy - Ukrainskaia Respublika (Ukrajina)
... brzegach Bukowina - Obszar na terenie Ukrainy i Rumunii leżący pomiędzy Karpatami i Dniestrem. Charakterystyczny krajobraz ukraińskiej Bukowiny to pokryte lasem wzniesienia dochodzące do 537 m n.p.m. Lecz najistotniejszą cechą tego...
Źródło: sokal.fora.pl/a/a,12.html


Temat: Krajobraz Ziemi
Krajobraz ogól cech wyróżniających jakiś teren i decydujących o jego wyglądzie Skorupa ziemska zewnętrzna część skalnej powłoki Ziemi, zwanej litosferą Hydrosfera powłoka wodna Ziemi Najbardziej charakterystyczne dla naszej planety tzw. krajobrazy ... wymaganiach cieplnych. Przykładami krajobrazów strefowych związanych z klimatem i charakterystyczną dla niego roślinnością są krajobrazy wilgotnych lasów równikowych, sawann, pustyń, stepów. lasów szpilkowych i inne. Oprócz krajobrazów strefowych występują na Ziemi krajobrazy astrefowe. Ich rozmieszczenie jest niezależne od promieniowania sionecznego, w związku z tym spotykamy je w różnych szerokościach geograficznych. Przyczyną powstania krajobrazów astrefowych są ruchy skorupy ziemskiej wywołujące: zalewy lądów przez morza i wycofywanie się mórz z lądów, powstawanie gór, działalność wulkanów, trzęsienia ziemi, wędrówkę kontynentów. Czynnikami astrefowymi są również: rzeźba powierzchni ziemi, charakter podłoża skalnego, rozmieszczenie lądów i mórz. Przykładem krajobrazów, które ukształtowały się w wyniku ruchów skorupy ziemskiej są krajobrazy górskie i wulkaniczne. Z charakterem podłoża skalnego jest związany m.in. krajobraz krasowy. W starszych klasach szkoły podstawowej poznacie również krajobraz polodowcowy, nadmorski itp. Krajobraz ulega nieustannym zmianom. Niektóre zmiany zachodzą zgodnie z rytmem pór roku. Inaczej prezentuje się krajobraz lasów liściastych strefy umiarkowanej latem. gdy drzewa są okryte liśćmi, a inaczej zimą, gdy ziemię okrywa warstwa śniegu, a drzewa są bez liści. Przekształceń krajobrazu dokonuje też człowiek: buduje miasta i drogi, kopalnie, zakłady przemysłowe, a lasy i stepy zastępuje polarni uprawnymi, sadami, ogrodami, łąkami i pastwiskami. Na obszarach jeszcze nie tkniętych przez człowieka - w wysokich górach, na lodowej pustyni Antarktydy lub w głębi lasów równikowych, zachowały się jeszcze krajobrazy pierwotne. Takich miejsc na Ziemi jest jednak już bardzo mało. Znacznie większe obszary zajmują krajobrazy naturalne, na których obecność człowieka i ślady jego działalności są niezauważalne - najczęściej tereny bardzo słabo zaludnione i nie wykorzystywane ... przekształcił krajobraz naturalny, mamy do czynienia z krajobrazami kulturowymi, czyli antropogenicznymi, a więc zawdzięczającymi swe pochodzenie człowiekowi. Ich przykładem jest krajobraz rolniczy, w którym naturalna roślinność została zastąpiona różnymi roślinami uprawianymi ... człowieka - są nimi zarówno pola uprawne, jak i pojedyncze domy, osiedla, drogi, linie energetyczne czy szlaki kolejowe. Na wielu obszarach Ziemi krajobraz kulturowy jest dominującym typem krajobrazu, który jak gdyby nałożył się na wcześniej istniejące naturalne krajobrazy strefowe i astrefowe. Wśród krajobrazów antropogenicznych wyróżniamy także krajobrazy sztuczne. Są to takie tereny, na których większość naturalnych składników ulega zmianie. Krajobrazem sztucznym jest krajobraz miejski lub przemysłowy, zwłaszcza w wypadku wielkiego miasta lub dużego okręgu przemysłowego; nawet trudno jest się domyślić, jak wyglądał ten obszar, zanim przekształcił go człowiek. Na najbliższych lekcjach geografii poznamy przykłady różnych krajobrazów strefowych i astrefowych, mniej lub bardziej przekształconych przez człowieka. Rozmieszczenie tych krajobrazów na Ziemi przedstawiają mapy prezentowane w kolejnych rozdziałach podręcznika. Do opisu krajobrazów jest konieczne użycie wielu ... spada najwięcej deszczu, a kiedy opady są najmniejsze lub ich nie ma w ogóle. Cechy klimatu najsilniej wpływają na charakter roślinności, często decydujący o cechach krajobrazu. Roślinność typową dla jakiegoś obszaru o charakterystycznych cechach klimatu, zwykle jeszcze nie zmienioną przez cziowieka, nazywamy formacją roślinną. Przykładem takiej formacji może być sawanna, tundra lub wilgotny las równikowy. Występowanie pewnych formacji roślinnych typowych dla określonego klimatu jest często wyróżniającą cechą krajobrazu naturalnego. Stepy, chociaż na różnych kontynentach noszą różne nazwy, wszędzie są do siebie podobne i me można ich pomylić z wilgotnymi lasami równikowymi, które nad...
Źródło: forum.linum.pl/viewtopic.php?t=373